Szczegóły

Tytuł artykułu

Sebastian Dadler — portret mistrza sztuki medalierskiej przedstawiony na nowo (Hermann Maué, Sebastian Dadler 1587-1657. Medaillen im Dreißigjährigen Krieg, Nürnberg 2008)
Sebastian Dadler — a portrait of the master of medallic art presented anew.

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2011

Numer

Zeszyt 1–2 (191–192)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×