Szczegóły

Tytuł artykułu

Jean-Jacques Rousseau a kategoria „innego”

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10271-012-0115-1 ; ISSN 1230-1493
×