Szczegóły

Tytuł artykułu

Spór o status poznawczy hipotezy uszkodzeń reperfuzyjnych we współczesnej kardiologii

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2011; No 1
×