Szczegóły

Tytuł artykułu

Epistemocentryzm jako epistemologiczna przeszkoda nauk społecznych

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2011; No 2
×