Details

Title

Zagrożenie nauką bez cywilizacji: od wiedzy do mądrości

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2011

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2011; No 3
×