Szczegóły

Tytuł artykułu

Pojęcia wartości i celu nauki w świetle teorii aktów mowy Jürgena Habermasa

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2011; No 3
×