Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: David J. Teece, Dynamic capabilities & strategic management – Organizing for innovation and growth, Oxford University Press 2009

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2012; No 1
×