Szczegóły

Tytuł artykułu

Problem intuicji w filozofii Leona Brunschvicga

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Identyfikator

DOI: 10.2478/pfns-2013-0003 ; ISSN 1230-1493
×