Szczegóły

Tytuł artykułu

Wizualizacja paradygmatów badawczych

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2012; No 3
×