Details

Title

Recenzja z: Andrzej P. Wierzbicki, Techne: Elementy niedawnej historii technik informacyjnych i wnioski naukowoznawcze, Instytut Łączności, Warszawa 2011, ss. 412

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2012

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2012; No 4
×