Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: Andrzej P. Wierzbicki, Techne: Elementy niedawnej historii technik informacyjnych i wnioski naukowoznawcze, Instytut Łączności, Warszawa 2011, ss. 412

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2012; No 4
×