Details

Title

Ewaluacja uczonych i ich publikacji w otwartej e-Nauce

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×