Details

Title

Rada badawcza jako agent i pryncypał – przykład relacji agencji w polityce naukowej

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×