Szczegóły

Tytuł artykułu

Rada badawcza jako agent i pryncypał – przykład relacji agencji w polityce naukowej

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×