Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: Docherty D., Eyton D., Hughes A., Pearce S., 2012, Growing Value. Business-University Collaboration for the 21st Century, Londyn: National Centre for Universities & Business

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2013; No 2
×