Details

Title

Recenzja z: Weresa M. A. (red.), 2013, Polska: raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2013

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2013; No 2
×