Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: Weresa M. A. (red.), 2013, Polska: raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2013; No 2
×