Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z konferencji: Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym, 5–6 listopada 2012, Toruń

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2013; No 2
×