Details

Title

Sprawozdanie z konferencji: SILFS Postgraduate Conference in Logic and Philosophy of Science, 29–31 maj 2013, Urbino (Włochy)

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2013

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2013; No 2
×