Details

Title

Modelowanie relacji między infrastrukturą transportu a innowacyjnością w kontekście rozwoju gospodarczego

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2013

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2013; No 3
×