Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: Tuchańska Barbara, 2012, Dlaczego prawda? Prawda jako wartość w sztuce, nauce i codzienności, Warszawa: Poltex

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×