Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: Richard Owen, John Bessant, Maggy Heintz (red.), 2013, Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society, Chichester: John Wiley & Sons

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2013; No 4
×