Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: John Gerring, 2012, Social Science Methodology: A Unified Framework, wydanie 2., Cambridge: Cambridge University Press, ss. xxv + 495

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×