Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: Renata Szczepaniak (red.), 2013, Media Convergence – Approaches and Experiences, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2013; No 4
×