Szczegóły

Tytuł artykułu

Dwa oblicza Hercena: filozofia wolności i „rosyjska idea”

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Identyfikator

DOI: 10.2478/pfns-2013-0054 ; ISSN 1230-1493

Źródło

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2013; No 3
×