Details

Title

Sesja panelowa: „Peer review” – jak zapewnić trafność selekcji najlepszych projektów badawczych?

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2014

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2014; No 3
×