Szczegóły

Tytuł artykułu

Historia muzyki oczyma metodologa

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×