Szczegóły

Tytuł artykułu

Finansowanie innowacji w polskim przemyślebiotechnologicznym

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×