Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: M. J. Dodds (2012), Unlocking Divine Action:Contemporary Science & Thomas Aquinas, Washington: Catholic Universityof America Press

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2015; No 1
×