Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja z: Mario Cimoli, Giovanni Dosi, Keith E. Maskus,Ruth L. Okediji, Jerome H. Reichman, Joseph E. Stiglitz (red.) (2014), IntellectualProperty Rights: Legal and Economic Challenges for Development, Oxford: OxfordUniversity Press

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2015; No 1
×