Details

Title

Pismo jako środek obiektywizacji języka i poznania

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2015

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×