Szczegóły

Tytuł artykułu

Problematyzacja obiektywności w naukachSpołecznych

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×