Szczegóły

Tytuł artykułu

recenzja z: David Danks, 2014, Unifying the Mind: CognitiveRepresentations as Graphical Models, Cambridge, MA: The MIT Press, ss. xi + 287

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2015; No 2
×