Szczegóły

Tytuł artykułu

Język prawny i prawniczy na przełomie wieków (perspektywy badawcze i zagrożenia)

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2015; No 3
×