Szczegóły

Tytuł artykułu

Dzielenie się wiedzą i informacją w różnych dziedzinach nauki na polskich uczelniach

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2015; No 4
×