Details

Title

Obchody 50-lecia Zagadnień Naukoznawstwa podczas X Zjazdu Filozofi cznego, Poznań, 15–19 września 2015 r.

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2015

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 0044-1619
×