Szczegóły

Tytuł artykułu

Obchody 50-lecia Zagadnień Naukoznawstwa podczas X Zjazdu Filozofi cznego, Poznań, 15–19 września 2015 r.

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Typ

Kronika/ Chronicle

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2015; No 4
×