Szczegóły

Tytuł artykułu

O etosie badacza w świetle wyzwań współczesnej nauki i techniki (śladami polskich naukoznawców)

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2016; No 1
×