Szczegóły

Tytuł artykułu

Heidegger i myśl Wschodu – w poszukiwaniu wspólnych dróg

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Identyfikator

ISSN 1230-1493

Źródło

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2014; No 2
×