Details

Title

Przeciwko depersonalizacji i nadmiernej standaryzacji procesu ewaluacji w nauce

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2016

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×