Details

Title

Przedmiot badań historyka. Na marginesie „O czynnościach i wytworach” Kazimierza Twardowskiego

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2016

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2016; No 2
×