Szczegóły

Tytuł artykułu

Scenariusz a widowisko teatralne. Rozważania z zakresu ontologii dzieła teatralnego

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×