Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki: Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką, red. Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler, Kraków: Impuls, 2012, ss. 445

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2016; No 2
×