Szczegóły

Tytuł artykułu

Filozofia Władysława Tatarkiewicza

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×