Szczegóły

Tytuł artykułu

EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWE ASPEKTY UŻYTKOWANIA ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ W BĘDZINIE

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2012

Wolumin

Vol. VIII

Numer

Iss. 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×