Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of measures of entropy, information content and dissimilarity of structures to business tendency survey data

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2011

Numer

No 1 - 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identyfikator

ISSN 0033-2372

Źródło

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2011; No 1 - 2
×