Details

Title

Gospodarcze aspekty zrównowazonego rozwoju województw – wielowymiarowa analiza porównawcza

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2011

Issue

No 3 - 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identifier

ISSN 0033-2372

Source

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2011; No 3 - 4
×