Details

Title

Analiza płodnosci kobiet w Polsce z wykorzystaniem bayesowskiego modelu regresji Poissona

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2012

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identifier

ISSN 0033-2372

Source

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2012; No 2
×