Details

Title

Mierzenie ryzyka stóp procentowych: przypadek rynku miedzybankowego w Polsce

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2012

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identifier

ISSN 0033-2372

Source

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2012; No 4
×