Szczegóły

Tytuł artykułu

Makroekonomiczny model przestepczosci i systemu egzekucji prawa dla Polski. Specyfikacje równan stochastycznych i rezultaty szacowania parametrów strukturalnych

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identyfikator

ISSN 0033-2372

Źródło

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2012; No 4
×